Photometre #14[NE_1.6] AgiaMarina_Xyliatou AOT

File : 20200926_14.blk

26/09/2020,06:55:04,2,1,3,9
26/09/2020,07:54:59,2,1,2,5
26/09/2020,08:55:12,2,1,2,0
26/09/2020,09:45:41,2,1,2,5
26/09/2020,10:45:14,2,1,3,4
26/09/2020,11:55:06,3,0,2,0
26/09/2020,12:55:22,2,0,2,0