Photometre #14[NE_1.6] AgiaMarina_Xyliatou AOT

File : 20200923_14.blk

23/09/2020,06:56:29,2,0,0,0
23/09/2020,07:56:06,2,1,1,10
23/09/2020,08:46:14,3,0,2,14
23/09/2020,09:46:21,2,0,3,11
23/09/2020,10:46:29,2,1,0,11
23/09/2020,11:56:52,2,1,2,9
23/09/2020,12:56:19,2,1,1,9